ĐIỆN THOẠI
02253.632.345
ĐỊA CHỈ
NXTC ký hiệu X3, Khu văn phòng NXTC, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Công ty TNHH Yoshino Denka Kogyo Việt Nam

Công ty TNHH Yoshino Denka Kogyo Việt Nam là công ty có vốn 100% đầu tư của Nhật Bản chuyên về lĩnh vực mạ và xử lý nhiệt linh kiện ô tô.

Địa chỉ

NXTC ký hiệu X3, Khu văn phòng NXTC, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Điện thoại

Tel : 02253.632.345
Hotline : 0934.222.125

Email

ydkv-hr@ydk-v.com


PT.YOSHINO HARD INDONESIA

JI. Mulawarman No.99 Balikpapan 76116. Indonesia

Tel : +62-542-7581764 - Fax : +62-542-7581766