ĐIỆN THOẠI
02253.632.345
ĐỊA CHỈ
NXTC ký hiệu X3, Khu văn phòng NXTC, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Crom 3
Sản phẩm mạ crom
Sản phẩm mạ crom
Core B GL802852-1
Core A GL800945
NEEDLE PLATE