Các ưu điểm của mạ Niken hóa:

- Độ dày của lớp mạ được đồng đều, ngay cả trên những bề mặt chi tiết có hình dáng phức tạp thì hóa chất mạ bằng hình thức hóa học vẫn trải đều trên bề mặt sản phẩm.

- Lớp mạ niken hóa còn có độ mịn tốt và độ cứng cao hơn.

- Với công nghệ mạ hóa niken còn có thể hình lớp mạ kim loại trên bề mặt chất dẻo hoặc chất không dẫn điện khác.

- Ngoài ra, mạ niken hóa học còn có tính năng hóa học, cơ khí như là độ cứng, chống ăn mòn và từ tính đặc biệt.

- Quy trình mạ không cần nguồn điện, trên bề mặt chi tiết cũng không cần tiếp xúc dẫn điện.