Ứng dụng của mạ thiếc:

- Nâng cao khả năng chống gỉ giúp hàn tốt hơn.

- So sánh độ độc hại của mạ thiếc với các kim loại khác có cùng ứng dụng thì thiếc có mức độ độc hại thấp hơn.

- Được sử dụng bên trong đồ hộp, như hộp đồ chơi, đồ thực phẩm và những đồ chạm trực tiếp bằng tay.

- Ngoài ra khả năng hàn của thiếc đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy móc thiết bị điện tử.