ĐIỆN THOẠI
02253.632.345
ĐỊA CHỈ
NXTC ký hiệu X3, Khu văn phòng NXTC, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Hybrid
Sản phẩm
Logo Taxi
Logo Craym
Logo VELLFIRE
Logo toyota nền xanh
Sản phẩm mạ Crom trang trí
Logo Toyota nền đen
đồ gá 1