ĐIỆN THOẠI
02253.632.345
ĐỊA CHỈ
NXTC ký hiệu X3, Khu văn phòng NXTC, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng
LINE ROLLER
Crom 3
Sản phẩm mạ crom
Sản phẩm mạ crom
Core B GL802852-1
Sản phẩm mạ Crom trang trí
Core A GL800945
Sản phẩm mạ kẽm
NEEDLE PLATE